Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

REGULAMIN programów finansowego wspierania zabiegów IN VITRO +500, +1000 +1500 oraz TRZECI ZABIEG GRATIS opracowanych w Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica.

  1. W programie mogą wziąć udział wszystkie Pary, które wyraża taką wolę i u których ze względów medycznych istnieją wskazania do zabiegu wspomaganego rozrodu metodą IN VITRO . Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje lekarz kliniki Novomedica po przeprowadzonej konsultacji i wymaganych badań dodatkowych. Lekarz może z uzasadnionych medycznie względów odmówić zakwalifikowania do programu. Programy skierowane są do Par nowo zgłaszających się do leczenia, Par które dotąd leczyły się bez powodzenia w innych ośrodkach oraz dotychczasowych Pacjentów Centrum Novomedica.
  2. Programy dotyczą zabiegów przeprowadzanych od dnia 01.10.2016 przez okres 12 miesięcy, dla programów +500 i +1000 +1500 oraz 24 miesiące dla programu TRZECI ZABIEG GRATIS. Klinika pozostawia sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia trwania programów w uzasadnionych okolicznościach o czym powiadamia za pośrednictwem swojej strony internetowej, przy czym klinika gwarantuje wykonanie wszystkich opłaconych zabiegów (opłaty określone w punkcie 3 regulaminu) w ramach powyższych programów na zasadach obowiązujących w dniu wniesienia opłaty.
  3. Przed przystąpieniem do zabiegu Para powinna wybrać program dofinansowania w którym chce wziąć udział : program +500 +1000+1500 lub program TRZECI ZABIEG GRATIS. Dana para nie może brać udziału jednocześnie w obu programach lecz może z nich skorzystać po kolei. Nie można zmieniać programów w trakcie ich trwania. Opłata wstępna za program +500+1000+1500 wynosi 10900 złotych i obejmuje 2 zabiegi IVF/ICSI. W przypadku gdy pierwszy zabieg zakończy się ciążą klinika zwraca Pacjentom koszt drugiego zabiegu (5200 zł). W przypadku gdy 2 pierwsze zabiegi nie zakończą się powodzeniem opłata za ewentualny trzeci zabieg w tym programie wyniesie tylko 4700 złotych. Opłata wstępna za program TRZECI ZABIEG GRATIS wynosi 13800 złotych, obejmuje trzy zabiegi IVF/ICSI, w których trzeci jest bezpłatny. W przypadku gdy pierwszy zabieg zakończy się powodzeniem klinika zwraca Pacjentom koszt drugiego zabiegu w wysokości 6200 zlotych. W przypadku, gdy 2 pierwsze zabiegi w tym programie nie zakończą się zajściem w ciążę klinika wykona trzeci zabieg IVF/ICSI BEZPŁATNIE.
  4. Opłaty dotyczą pełnych cykli IN VITRO wraz z procedurą ICSI oraz transferem zarodka. Zwrot opłat za niewykorzystane zabiegi możliwy jest jedynie w przypadkach określonych w punkcie 3. Programy nie obejmują leków, mrożenia zarodków lub komórek rozrodczych, transferów wykonywanych z rozmrożonych zarodków ( CRYO ET) oraz ewentualnych dodatkowych, niestandardowych procedur embriologicznych nie ujętych w programie.
  5. Opis wstępny programów dostępny jest na stronie internetowej Kliniki: www.novomedica.pl
  6. Udział w programie jest dobrowolny i liczy się od daty zgłoszenia przez Pacjentów akcesu do programu. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Pacjentów niniejszego regulaminu. Para lecząca się w Centrum jak i nowe Pary zgłaszające się do leczenia mogą nie przystępować do żadnego z wymienionych programów i kontynuować leczenie na ogólnie określonych zasadach.
  7. Para korzystająca z innych źródeł dofinansowania zabiegów IN VITRO (np. pomoc ze stony Urzędy Miasta) może jednocześnie korzystać z programów opracowanych w Centrum Novomedica
  8. Powyższy program nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego ,obrazuje koszty przykładowe i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
  9. W sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie decyzję podejmuje Zarząd Novomedica Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon