Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

Novomedica realizatorem programu in vitro dla mieszkańców Częstochowy

invitro18_aktywnaPrezydent Miasta Częstochowy zaprasza mieszkańców Częstochowy do udziału w Programie:
„LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ”
Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.
Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl

Novomedica dziękuje pacjentom którzy wybrali naszą placówkę i życzy 100% sukcesu !

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DNIU 9 LUTEGO 2019 ROKU ( SOBOTA)
W GODZINACH OD 9.00 do 12.00
MIEJSCE: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 – parter – hol główny Urzędu

Zespół Novomedica


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon