Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

Novomedica od 12 lat raportuje wyniki zabiegów In vitro do rejestru Europejskiego Towarzystwa Wspomaganego Rozrodu do Białegostoku ( prof.W. Kuczyński). Wyniki różnią się w kolejnych latach co zależne jest od populacji pacjentów ale SA wiarygodne i mieszczą się w statystyce europejskiej tj. powyżej 25% ciąż. W 2012 roku wskaźnik ciąż wynosił 39%.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon