Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

logo-nfzPregnant couple with an ultrasoundBadanie USG prenatalne w I trymestrze ( wraz z badaniem biochemicznym-testem podwójnym) i II trymestrze ciąży w ramach programu refundowanego przez NFZ (wymagane skierowanie od lekarza prowadzącego) –   badanie bezpłatne.

Badanie USG prenatalne w I, II, III trymetrze ciąży poza programem NFZ, wraz z dokumentacją fotograficzną i protokołem badania).

Najnowszej generacji, nieinwazyjny test genetyczny Tranquility, szwajcarskiej firmy Genoma o bardzo wysokiej czułości do 99 %, wykrywający nieprawidłowości w zakresie chromosomów 21 (zespół Downa), 18 ( zespół Edwards) i 13 (zespół Patau), chromosomów płciowych oraz szereg innych nieprawidłowości na podstawie badania niewielkiej próbki krwi Matki.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon