Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Histeroskopia – zakup zestawu i remont pomieszczenia w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. w Mysłowicach” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

NOVOMEDICA Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Histeroskopia – zakup zestawu i remont pomieszczenia w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. w Mysłowicach” o wartości 120.100,00 zł i wartości dofinansowania 60.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, poddziałania 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, typ: Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Przedmiotem projektu jest zakup zestawu do histeroskopii oraz remont pokoju zabiegowego do histeroskopii. W skład zestawu wchodzą: histeroskop diagnostyczny wraz z instrumentarium. Histeroskop jest urządzeniem optycznym do dokładnego badania kobiecych narządów rodnych, odpowiednie instrumentarium umożliwia usuwanie wykrytych nieprawidłowości. Na Śląsku niewiele placówek medycznych zajmujących się leczeniem niepłodności posiada taki zestaw. Istnieje możliwość finansowania tego badania przez NFZ.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:
2011-08-01 do 2011-12-31

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Ulepszenie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do embriologii w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. w Mysłowicach” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

NOVOMEDICA Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Ulepszenie jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do embriologii w Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. w Mysłowicach” o wartości 285 920,00 zł i wartości dofinansowania 135 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, poddziałania 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, typ: Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA Sp. z o.o. W jego zakres wchodzi zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: systemu laserowego i oświetlenia polaryzacyjnego z oprogramowaniem. Dzięki zakupionym w ramach projektu urządzeniom pacjenci z południowej Polski będą mogli bliżej skorzystać z usługi na najwyższym poziomie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:
2009-11-12 do 2010-12-31

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Zakup aparatu USG SONOLINE G50 z głowicą C5-2 (Siemens), w ramach Regionalny Program Wsparcia MSP  PHARE KFDI 2003/004-379.05.04

Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA zakupiło dzięki pomocy uzyskanej z funduszy Unii Europejskiej najnowocześniejszy cyfrowy aparat ultrasonograficzny firmy SIMENS wyposażony między innymi w systemy kolorowego obramowania dopplerowskiego oraz trójwymiarowego (3D/4D).

Urządzenie to pozwala nie tylko na szczegółową diagnostykę przyczyn niepłodności ale także umożliwia kompleksowe badanie rozwoju ciąży w tym wykazywanie wad budowy płodu zarówno wrodzonych (tzw. USG genetyczne z wykorzystaniem techniki trójwymiarowej) oraz nabytych w trakcie trwania ciąży.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon