Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

Czy w 2024 roku możesz skorzystać z refundacji in vitro w Polsce? Refundacja obejmuje całą procedurę in vitro, w tym kwalifikację, badania i konsultacje. Dowiedz się, jakie są zasady, kto może się kwalifikować i jak przebiega proces ubiegania się o dofinansowanie “Refundacja In Vitro”.

Najważniejsze Informacje

  • Program refundacji in vitro w Polsce przewidziany na lata 2024-2028 finansuje zarówno procedury zapłodnienia pozaustrojowego, jak i konsultacje, niezbędne badania oraz stymulację jajeczkowania, przyznając rocznie 500 milionów złotych na jego realizację. Zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone jest w ramach programu refundacji in vitro, co umożliwia dostęp do procedur w placówkach medycznych.
  • Kliniki takie jak Novomedica otrzymały wsparcie w ramach programu, umożliwiając kwalifikującym się parom skorzystanie z refundacji do sześciu cykli in vitro, w tym kriotransferów oraz badań psychologicznych.
  • Aby zakwalifikować się do programu, pary muszą spełniać określone kryteria zdrowotne, wiekowe oraz statusu związku. Kobiety do 42. roku życia mogą korzystać z własnych komórek jajowych, a powyżej tego wieku wymagana jest adopcja oocytów; mężczyźni mogą uczestniczyć w programie do 55. roku życia.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Masz teraz wyjątkową możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji kwalifikacyjnej w ramach programu refundacji in vitro. Program refundacji in vitro jest częścią szerszych działań rządu na rzecz leczenia niepłodności. Ten pierwszy krok może przybliżyć Cię do realizacji marzenia o rodzicielstwie. Już dziś możesz umówić się na spotkanie w jednej z klinik leczenia niepłodności, takiej jak Novomedica, i dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach leczenia. Nie zwlekaj, program ruszył 1 czerwca i będzie kontynuowany aż do końca 2028 roku.

Budżet państwa, który został przeznaczony na realizację tego programu, wynosi aż 500 milionów złotych rocznie, co pokazuje skalę zaangażowania w pomoc parom w Polsce. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także znak, że państwo staje po stronie osób walczących z niepłodnością. Wypełnienie formularza to pierwszy krok do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości, więc warto działać szybko i zdecydowanie.

Imię: *

Nazwisko: *

Email: *

Numer telefonu: *

Czy jesteście Państwo pacjentami Novomedica? *

Czy zostały stwierdzone u Państwa medyczne wskazania do leczenia in vitro? (więcej o wskazaniach znajdą Państwo poniżej formularza) *

** Zaznaczenie tej opcji oznacza, że ustalenie, czy będziemy mogli zaproponować Państwu leczenie in vitro finansowane z Programu Ministra Zdrowia wymaga kontaktu z Recepcją i umówienie się na wstępną, ogólną wizytę w leczeniu niepłodności.

Jakiego rodzaju leczenia Państwo potrzebują? *

** Zaznaczenie tej opcji oznacza, że ustalenie, czy będziemy mogli zaproponować Państwu leczenie in vitro finansowane z Programu Ministra Zdrowia wymaga kontaktu z Recepcją i umówienie się na wstępną, ogólną wizytę w leczeniu niepłodności.

Wiek Pacjentki: ***

*** Program Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia nie będzie umożliwiał leczenia z własnymi komórkami jajowymi u kobiet w wieku 43 i więcej lat. Leczenie niepłodności jest jednak możliwe bez dofinansowania. Program nie będzie umożliwiał również leczenia z własnymi komórkami jajowymi u kobiet w wieku 46 i więcej lat. Leczenie niepłodności, w tym z komórkami dawczyni jest jednak możliwe bez dofinansowania. W obu przypadkach prosimy o kontakt z Recepcją w celu umówienia wizyty, na której dokładnie ocenimy sytuację i zaproponujemy możliwe postępowanie.

Wiek Pacjenta: ***

Kiedy chcieliby Państwo podjąć się leczenia? *

*

Klinika Novomedica otrzymała dotację z rządowego programu

Klinika Novomedica, otrzymała wsparcie w ramach programu refundacji in vitro, co umożliwia parom korzystanie z nowoczesnych procedur zapłodnienia pozaustrojowego. To oznacza, że kwalifikujące się pary mogą liczyć na dofinansowanie nawet do sześciu cykli in vitro, co znacznie zwiększa szanse na powodzenie leczenia. Oferowane wsparcie nie ogranicza się jedynie do nowych procedur, ale obejmuje również kriotransfery, czyli przeniesienie zarodków uzyskanych w wcześniejszych cyklach stymulacji.

Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie wykluczają par z udziału w programie refundacji in vitro.

Rządowy program in vitro nie tylko finansuje same procedury zapłodnienia pozaustrojowego, ale również niezbędne badania, konsultacje, a nawet stymulację jajeczkowania w ramach programu stymulację jajeczkowania w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Jest to kompleksowe wsparcie, które daje szerokie możliwości leczenia i otwiera drogę do rodzicielstwa dla wielu par. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości, zwłaszcza jeśli wcześniejsze próby były bezskuteczne.

Wypełnij formularz i skorzystaj z dofinansowania

Chcesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania in vitro, ale nie wiesz, od czego zacząć? Kluczem jest wypełnienie zielonego formularza dostępnego na stronie programu. To prosta i szybka droga do uzyskania niezbędnych informacji oraz umówienia się na spotkanie z konsultantem, który przeprowadzi Cię przez cały proces aplikacyjny. Pamiętaj, że czas to istotny czynnik, dlatego nie warto zwlekać.

Imię: *

Nazwisko: *

Email: *

Numer telefonu: *

Czy jesteście Państwo pacjentami Novomedica? *

Czy zostały stwierdzone u Państwa medyczne wskazania do leczenia in vitro? (więcej o wskazaniach znajdą Państwo poniżej formularza) *

** Zaznaczenie tej opcji oznacza, że ustalenie, czy będziemy mogli zaproponować Państwu leczenie in vitro finansowane z Programu Ministra Zdrowia wymaga kontaktu z Recepcją i umówienie się na wstępną, ogólną wizytę w leczeniu niepłodności.

Jakiego rodzaju leczenia Państwo potrzebują? *

** Zaznaczenie tej opcji oznacza, że ustalenie, czy będziemy mogli zaproponować Państwu leczenie in vitro finansowane z Programu Ministra Zdrowia wymaga kontaktu z Recepcją i umówienie się na wstępną, ogólną wizytę w leczeniu niepłodności.

Wiek Pacjentki: ***

*** Program Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia nie będzie umożliwiał leczenia z własnymi komórkami jajowymi u kobiet w wieku 43 i więcej lat. Leczenie niepłodności jest jednak możliwe bez dofinansowania. Program nie będzie umożliwiał również leczenia z własnymi komórkami jajowymi u kobiet w wieku 46 i więcej lat. Leczenie niepłodności, w tym z komórkami dawczyni jest jednak możliwe bez dofinansowania. W obu przypadkach prosimy o kontakt z Recepcją w celu umówienia wizyty, na której dokładnie ocenimy sytuację i zaproponujemy możliwe postępowanie.

Wiek Pacjenta: ***

Kiedy chcieliby Państwo podjąć się leczenia? *

*

Po wypełnieniu formularza, możesz oczekiwać kontaktu ze strony konsultantów w ciągu 24 godzin w dni robocze. W przypadku dużej liczby chętnych, czas odpowiedzi może się wydłużyć, ale zostaniesz o tym poinformowany drogą mailową lub SMS-ową. To prosty proces, który może znacząco przybliżyć Cię do realizacji marzenia o dziecku, dlatego warto podjąć tę pierwszą, ważną decyzję i wypełnić formularz już dziś.

Refundacja in vitro w Polsce: Zasady i Kwalifikacje w 2024 roku

Refundacja in vitro w Polsce to nie tylko program, ale przede wszystkim szansa dla wielu par borykających się z problemem niepłodności. Dofinansowania do in vitro w 2024 roku przewidują finansowanie całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, łącznie z kwalifikacją, niezbędnymi badaniami oraz konsultacjami. Refundacja obejmuje całą procedurę in vitro, w tym kwalifikację, badania i konsultacje. Każdego roku na funkcjonowanie programu przeznaczone zostanie co najmniej 500 milionów złotych, co gwarantuje realizację tego ambitnego przedsięwzięcia do końca 2028 roku. Wszystko to dzięki programie refundacji in vitro.

Aby skorzystać z programu, pary muszą spełniać określone kryteria wiekowe oraz zdrowotne, o których szczegóły przedstawimy poniżej. Możliwość skorzystania z maksymalnie sześciu indywidualnych cykli wspomaganego rozrodu otwiera przed parami nowe perspektywy. Warto więc dokładnie zapoznać się z zasadami i kwalifikacjami, aby w pełni wykorzystać dostępną pomoc.

Wprowadzenie

Stan zdrowia i wiek to kluczowe kryteria kwalifikacji do programu refundacji in vitro, o czym szerzej omówimy w dalszej części tekstu. Równie istotny jest status związku – program jest dostępny dla par będących w związku małżeńskim oraz we wspólnym pożyciu. Jest to ważny element, który potwierdza gotowość pary do podjęcia wspólnych działań na drodze do rodzicielstwa.

Program refundacji in vitro jest częścią szerszych działań rządu na rzecz leczenia niepłodności.

Powrót programu rządowego po 8-letniej przerwie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne w zakresie wspierania par zmagających się z niepłodnością. Cele tego programu są jasne – zapewnienie równego dostępu do leczenia niepłodności, zwiększyć skuteczność terapii i przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Te założenia są fundamentem, na którym oparty jest nowy program refundacji in vitro, który z pewnością przyniesie ulgę wielu par.

Co obejmuje refundacja in vitro?

Refundacja in vitro to kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

  • procedury zapłodnienia pozaustrojowego
  • niezbędne badania
  • konsultacje
  • w niektórych przypadkach, kriotransfery

Skoncentrowane działania mają na celu zwiększenie skuteczności leczenia i zapewniają kompleksową pomoc na każdym etapie procesu.

Pary, które podejmą decyzję o skorzystaniu z programu, mogą liczyć na refundację od czterech do sześciu cykli zapłodnienia pozaustrojowego, z możliwością korzystania zarówno z własnych komórek rozrodczych, jak i dawstwa. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zwiększa to szanse na sukces, a jednocześnie daje parom pewność, że państwo wspiera ich na każdym etapie leczenia.

Kryteria kwalifikacji do programu refundacji in vitro

Aby zakwalifikować się do programu refundacji in vitro, pary muszą spełniać określone kryteria. Należą do nich między innymi status związku, wiek i stan zdrowia, a także medyczne przesłanki dotyczące niepłodności. Państwo przeznacza środki na finansowanie do sześciu indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym także na konsultacje psychologiczne oraz badania.

Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie wykluczają par z udziału w programie refundacji in vitro.

Proces kwalifikacji wymaga od par dostarczenia dokumentacji medycznej, która potwierdza przyczyny niepłodności lub nieskuteczność wcześniejszych prób leczenia trwających co najmniej 12 miesięcy. Kiedy decydujecie się skorzystać z dawstwa nasienia, oocytów lub zarodka, istotne jest, abyście otrzymali opinie psychologa potwierdzającą waszą gotowość do rodzicielstwa niegenetycznego. Ta procedura ma na celu zapewnienie najlepszego wsparcia psychologicznego dla waszego rodzicielstwa.

Wiek i stan zdrowia

Wiek jest istotnym kryterium przy kwalifikacji do programu refundacji in vitro. Kobiety do 42. roku życia mogą korzystać z własnych komórek jajowych w procesie leczenia niepłodności, co otwiera przed nimi możliwość skorzystania z metod leczenia wspomaganej prokreacji. Jednocześnie mężczyźni mogą brać udział w programie korzystając z własnego nasienia do 55. roku życia.

Po przekroczeniu 42. roku życia, kobiety nadal mają możliwość skorzystania z programu, lecz wyłącznie w ramach dawstwa oocytów lub adopcji zarodka, przy czym limit wiekowy wynosi w tym przypadku 45 lat. Takie ograniczenia wiekowe mają na celu zwiększenie szans na skuteczne leczenie oraz są oparte na medycznych danych dotyczących płodności.

Status związku

Status związku ma znaczny wpływ na proces kwalifikacji do programu refundacji in vitro. Pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, które spełniają wymagane kryteria medyczne, są uprawnione do skorzystania z programu. Nie jest to jedynie formalność – potwierdza to zaangażowanie par w proces starania się o dziecko oraz gotowość do podjęcia obowiązków rodzicielskich, które mogą się z tym wiązać.

Wymagane jest, aby pary w związku małżeńskim lub partnerskim przedstawiły stosowne oświadczenie potwierdzające ich związek. Jest to istotny dokument, który stanowi część procedury kwalifikacji. Program refundacji in vitro stawia na jasne i przejrzyste zasady, które mają gwarantować, że pomoc trafia do osób, które naprawdę jej potrzebują i są gotowe na powiększenie rodziny.

Kwalifikacja medyczna

Kwalifikacja medyczna to kolejny istotny aspekt, który decyduje o przyznaniu dofinansowania w ramach programu refundacji in vitro. Para musi mieć stwierdzoną niepłodność lub nieskutecznie leczyć się z powodu niepłodności przez okres co najmniej 12 miesięcy. To pokazuje, że program jest skierowany do osób, które naprawdę potrzebują wsparcia na drodze do rodzicielstwa i mają za sobą próby rozwiązania problemu.

Przeciwwskazania medyczne mogą być powodem wykluczenia pary z programu, co jest związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów. Dlatego tak ważna jest pełna dokumentacja medyczna i opinia psychologiczna, które są brane pod uwagę podczas procesu kwalifikacji. Czasem zdarza się, że poziom AMH, czyli hormonu, który jest wskaźnikiem rezerwy jajnikowej, nie jest brany pod uwagę podczas oceny kwalifikacji.

Procedury finansowane przez budżet państwa

Rządowy program in vitro, wspierany przez środki z budżetu państwa, obejmuje finansowanie leczenia niepłodności, co umożliwia przeprowadzenie do sześciu indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu dla kwalifikujących się par. Jest to niezwykle ważne wsparcie, które może mieć decydujący wpływ na powodzenie w dążeniu do posiadania dziecka.

Zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone jest w ramach programu refundacji in vitro.

Procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, które są finansowane w ramach programu, mogą być realizowane przy wykorzystaniu zarówno własnych komórek rozrodczych jak i dawstwa nasienia czy oocytów. Państwo zapewnia również możliwość przeprowadzenia do dwóch cykli zapłodnienia z dawstwem oocytów, co daje parom dodatkowe opcje w procesie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Obejmowanie kosztów niezbędnych badań, kwalifikacji i konsultacji psychologicznych w ramach wcześniej realizowanych procedur, to kolejny aspekt, który ułatwia parom podjęcie decyzji o leczeniu.

Zabezpieczenie płodności

Program refundacji in vitro przewiduje także możliwość zabezpieczenia płodności na przyszłość. Jest to szczególnie ważna opcja dla osób, które przed lub w trakcie terapii onkologicznej chcą zamrozić swoje komórki jajowe lub nasienie. Dzięki temu nawet w obliczu leczenia, które może wpłynąć na płodność, istnieje szansa na zachowanie możliwości posiadania biologicznych potomków w przyszłości.

Program zabezpieczenia płodności jest dedykowany nie tylko osobom, które spełniają kryteria włączenia do programu in vitro, ale również tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą obecnie wziąć w nim udziału. Finansowanie przechowywania komórek rozrodczych może trwać do pięciu lat, co daje wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji o wykorzystaniu ich w przyszłości.

Dofinansowanie leków do in vitro

Dofinansowanie leków to niezbędny element procesu in vitro, który również jest objęty refundacją. Obecnie refundacja obejmuje limit trzech cykli na kobietę, jednakże istnieje możliwość, że w przyszłości kryteria te zostaną złagodzone. Decyzje w tej kwestii mają zapaść 1 lipca 2024 roku, co może przynieść zmiany w dostępności leków dla pacjentek korzystających z programu refundacji.

Istotne jest, aby pacjenci byli na bieżąco z wszelkimi zmianami w programie, ponieważ mogą one mieć bezpośredni wpływ na dostęp do leczenia i jego skuteczność. Refundacja leków jest kluczowym elementem, który może znacząco obniżyć całkowite koszty leczenia, dlatego wszelkie zmiany w tym zakresie są niezwykle ważne dla par planujących skorzystanie z procedury in vitro.

Jakie pary nie kwalifikują się do programu refundacji in vitro?

Niestety, nie wszystkie pary mogą skorzystać z programu refundacji in vitro. Istnieją określone kryteria kwalifikacji, które muszą zostać spełnione, a ich niespełnienie skutkuje wykluczeniem z programu. Na przykład, pary, które posiadają dziecko poczęte naturalnie lub przy pomocy wcześniejszych procedur in vitro, nie są uprawnione do skorzystania z refundacji.

Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego nie wykluczają par z udziału w programie refundacji in vitro.

Jednakże, korzystanie z in vitro wcześniej nie wyklucza automatycznie pary z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Kluczowe jest spełnienie pozostałych kryteriów włączenia do programu. Jest to ważny aspekt, który warto mieć na uwadze podczas planowania leczenia i aplikowania o wsparcie finansowe.

Nowelizacja ustawy o refundacji in vitro

Nowelizacja ustawy o refundacji in vitro to temat, który wzbudzał wiele kontrowersji. Została zainicjowana przez obywateli i spotkała się z różnymi reakcjami, w tym z oporem ze strony niektórych posłów. Episkopat Polski wyraził sprzeciw wobec nowelizacji, argumentując, że metoda in vitro nie jest właściwą formą leczenia niepłodności.

Mimo kontrowersji, rząd zapowiedział, że każdego roku na program in vitro przeznaczone zostanie co najmniej 500 milionów złotych, co zapewnia jego finansowanie na lata 2024-2028. Minister zdrowia, biorąc pod uwagę etyczne wątpliwości, zapowiedział również przygotowanie projektu ustawy, który zapewni finansowanie innych metod leczenia niepłodności.

Proces aplikacyjny i terminy

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi programu refundacji in vitro, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. Pozwoli to na otrzymanie aktualnych informacji bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową. Bądź czujny – terminy i proces aplikacyjny mogą ulec zmianie, dlatego regularne sprawdzanie nowych informacji jest kluczowe.

Realizatorzy programu dbają o to, aby wszyscy zainteresowani byli informowani o ewentualnych zmianach i aktualizacjach. Dzięki temu każda para ma szansę na zaplanowanie swoich działań z odpowiednim wyprzedzeniem i skorzystanie z dostępnych opcji finansowania leczenia niepłodności.

Podsumowanie

Podsumowując, refundacja in vitro w Polsce to program o wielkiej wartości społecznej, który stwarza parom nowe możliwości w dążeniu do rodzicielstwa. Zasady i kwalifikacje są jasno określone, a dostępność programu do końca 2028 roku daje szansę wielu osobom na skorzystanie z tej formy wsparcia. Pamiętajmy, że każdy krok, nawet najmniejszy, może nas przybliżyć do spełnienia marzenia o dziecku. Dlatego warto poznać i zrozumieć wszystkie aspekty programu, aby w pełni wykorzystać oferowane przez państwo możliwości.

Najczęściej Zadawane Pytania

Do jakiego wieku kobiety mogą korzystać z własnych komórek jajowych w ramach programu refundacji in vitro?

Kobiety mogą korzystać z własnych komórek jajowych do 42. roku życia w ramach programu refundacji in vitro. Ograniczenie wiekowe wynosi 42 lata.

Czy pary, które już mają dziecko, mogą skorzystać z programu refundacji in vitro?

Nie, pary, które już mają dziecko, nie mogą skorzystać z programu refundacji in vitro, nawet jeśli dziecko zostało poczęte przy pomocy wcześniejszych procedur in vitro.

Jakie są główne kryteria kwalifikacji do programu refundacji in vitro?

Aby zakwalifikować się do programu refundacji in vitro, konieczne jest spełnienie kryteriów dotyczących statusu związku, wieku, stanu zdrowia oraz medycznie potwierdzonej niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności przez 12 miesięcy.

Czy program refundacji in vitro obejmuje dofinansowanie leków?

Tak, program refundacji in vitro obejmuje dofinansowanie leków do in vitro, z limitem trzech cykli na kobietę.

Czy istnieje możliwość zabezpieczenia płodności w ramach programu refundacji in vitro?

Tak, istnieje taka możliwość szczególnie dla osób przed terapią onkologiczną. Program refundacji in vitro przewiduje zabezpieczenie płodności poprzez zamrażanie komórek jajowych lub plemników.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon