Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

Realizujemy miejski program In Vitro w Częstochowie

Częstochowa nie rezygnuje z programu leczenia bezpłodności metodą in vitro.Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy po raz kolejny zaprasza pary do udziału w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria: wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat – wg rocznika urodzenia – jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml, pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy, poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego, zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w zapłodnienia pozaustrojowego wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon