Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica

Tata – najważniejsze słowo dla mężczyzny. Czekajcie Panowie na kolejne edycje.

Z radością informujemy że Klinika Leczenia Niepłodności Novomedica bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Tata – najważniejsze słowo dla mężczyzny” prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierana Adopcji „Nasz Bocian”.

Celem kampanii jest przełamanie stereotypów postrzegania niepłodności jako problemu wyłącznie kobiecego – przyczyny utrudniające prokreację leżą bowiem w równym stopniu po stronie mężczyzn i kobiet lub dotyczą obojga partnerów. Oczekiwanym efektem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat niepłodności jako choroby społecznej oraz prognoz co do jej zasięgu w kolejnych pokoleniach.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.nasz-bocian.pl.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ginekolog Mysłowice
Facebook Icon